Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 

Suomen Rokotepiste Oy suojelee yksityisyyttäsi ja käsittelee henkilötietojasi turvallisesti ja aina kulloinkin voimassa olevan lain mukaisesti erinomaista tietosuojakäytäntöä noudattaen. Olemme sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi ja meille on etuoikeus antaa läpinäkyvästi tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Rekisterin pitäjä

Yritys: Suomen Rokotepiste Oy (jäljempänä ”Rokotepiste”)

Y-tunnus: (3334122-3)

Osoite: Malminkaari 23 C 00700

Tietosuojavaltuutettu: Mohamud Mohamed, info@rokotepiste.fi

Potilasasiamies: Mohamud Mohamed, info@rokotepiste.fi

Vastaava lääkäri: LL Antti Mauno, antti@rokotepiste.fi, +358 44 0646444

Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme henkilötietoja vain ja ainoastaan siltä osin, kuin ne ovat tarpeen terveydenuhollon asetusten sekä terveydenhuollon palvelujen tarjoajalle asetettunen velvotteiden kannalta. Keräämme tietojasi monella tapaa, esimerkiksi kun varaat ajan rokotukseen Rokotepisteellä. Tiedot, joita kerätään, kerätään aina potilaalta itseltään, tai alaikäisen potilaan vanhemmalta tai huoltajalta.

Henkilötietojesi käsittely ja kerääminen mahdollistaa, että voimme tarjota palveluamme sonulle sekä parantaa toimintaamme, täyttää toiminnassamme sovellettavien lakien ja asetusten mukaiset velvotteet sekä voidaksemme kommunikoida ja ilmoiottaa sinulle palveluamme koskevista asioista.

Kun tulet vastaanotolle tai varaat ajan netissä, keräämme sinulta itseltäsi toimenpiteen edellyttämät perustiedot, joihin lukeutuvat:

 •       Henkilötunnus
 •       Koko nimi
 •       Kotikunta
 •       Yhteystiedot (kuten osoitetiedot, sähköposti ja puhelinnumero)
 •       Alaikäisen lapsen huoltajan tai valvojan nimi ja yhteystiedot
 •       Täysi-ikäisen poitlaalle määrätyn laillistetun edustajan nimi ja yhteystiedot

Rokotustietojen käsittely muistutusten lähetämiseksi

Huolehdimme, että aloitettuasi tai jatkettuasi kesken jäänyttä rokotusohjelmaa Rokotepisteellä, saat rokotussarjaan kuuluvat perusrokotteet ja tehosterkotteet oikeaan aikaan. Lähetämme sinulle tekstiviestillä tai sähköpostitse rokotusmuistutuksen, joka perustuu rokotustietoihisi ja antamaasi perustietoihin. Rokotustietojen perusteella määritämme, missä kohtaa olet rokotusohjelmassa, jotta voimme lähettää rokotusmuistutuksen oikeaan aikaan. Rokotusmuistutustiedostoon kerättävät tiedot ovat:

 •       Koko nimi
 •       Syntymäaika
 •       Puhelinnumero ja sähköposti
 •       Tehostettavan rokotuksen tyyppi ja sijanumero rokotusohjelmassa
 •       Otetut rokotukset ja niiden päivämäärät

Muistutusviesti lähetetään suostumuksellasi. Tämä suostumus annetaan asiointikäynnin tai ajanvarauksen yhteydessä.

 Rokotustietojen käsittely ennakkoon maksetun rokotuksen yhteydessä

Lähetämme sinulle tekstiviestitse tai sähköpostitse ennakkon täytetyn ajanvarauslomakkeen tietoihin perustuvan viestin, joka sisältää tiedon mahdollisesta ajanvarauksesta sekä maksettujen rokotteiden lukumäärästä, esimerkiksi jos ostitte rokotussarjan pakettihinnassa. Halutessanne, lähetämme saman viestin uudelleen muistutusviestin yhteydessä. Kyseiseen viestiin kerättävät tiedot ovat:

 •       Koko nimi
 •       Syntymäaika
 •       Puhelinnumero ja sähköposti
 •       Tehostettavan rokotuksen tyyppi ja sijanumero rokotusohjelmassa
 •       Maksettujen rokotusten lukumäärä
 •       Kyseisellä maksulla otettujen rokotusten lukumäärä

Ostaessasi rokotuksen etukäteen, pyydämme oston yhteydessä suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn. Voit muuttaa yhteystietojasi koska vain ilmoittamalla meille sähköpostiin info@rokotepiste.fi

Tietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Rokotepisteen asiakkaiden rokotuskäyntien ja vastaanotto- liittyvien asioiden hoito, ylläpito ja toimet, jotka liittyvät velvollisuuteemme noudattaa lakia potilaan asemasta sekä oikeuksista. Henkilötietojen kerääminen perustuu potilaan suostumukseen, lakiin potilaan asemasta sekä oikeuksista ja voimassa oleviin lakeihin ja asetuksiin.

Markkinointi

Käsittelemme tietojasi (nimi, puhelinnumero, sähköposti, otetut rokotukset) markkinoinnillissa tarkoituksissa vain ja ainoastaan sinun erillisellä suostumuksellasi. Markkinointiehtoihimme voi antaa erillisen suostumuksen rokotuskäynnillä, sähköisen ajanvarauksen yhteydessä tai muuta kautta.

Ilmoitamme markkinointiviestinnällisessä tarkoituksessa tietoa tuotteista ja palveluista suoraan asiakkaillemme. Voit koska tahansa ilmoittaa meille, mikäli haluat poistua markkinointilistaltamme ilmoittamalla ensisijaisesti asiasta sähköpostitse: info@rokotepiste.fi 

Henkilötietojen vastaanottajat

Käsittelemme tietojasi luottamuksellisesti. Huolehdimme, että alihankkijamme ja kolmannet osapuolet noudattavat lainsäädäntöä ja hyvää tietosuojakäytäntöä henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietojasi ei siirretä ilman lupaasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle sijoittuneille kolmansille osapuolille.

Tietojen vastaanottajia ovat:

 •       IT-toimijat (Informaatioteknologia-toimijat):

o   potilastietojärjestelmämme

o   Kelan tarjoamat kirjausjärjestelmä Kela – Omakanta

o   Tekstiviesti-muistutuspalvelu

o   Sähköpostilistat

 •       Potilastietolomake ja rokotustiedot: yrityksemme työntekijät, kuten lääkäri, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, tietosuojavaltuutettu sekä rokotusassistentti vastaanotolla
 •       Viranomaiset: rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassa

olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla tai rekisteröidyn

suostumuksella viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä

tietoja, kuten Valvira. 

Tietoturvallisuus

Noudatamme henkilötietojen tietoturvassa aina turvallisia toimintaperiaatteita. Sähköisesti tallennettujen henkilötietojen säilytys tapahtuu sähköistä potilastietojärjestelmää hallinnoivan IT-yrityksen toimesta ().

Henkilötietojesi käsittely on rajoitettu vain niille työntekijöille, joilla on työtehtävänsä puolesta siihen tarve ja oikeus. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä henkilöillä on lain ja sopimusten salassapitoehtojen velvoittama vaitiolovelvollisuus liittyen henkilö- ja potilastietojen käsittelyyn sekä vastaaviin seikkoihin.

Oikeutesi

Tietosuoja-asetuksen ja Suomen lain mukaan sinulla on seuraavat oikeudet:

Käyttöoikeus

 • Sinulla on oikeus ilman erillistä korvausta tutustua itseäsi koskeviin tietoihin ja

saada kopio tiedoista.

Oikaisu- ja täydennysoikeus

 • Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan vääriä tai puutteellisia

tietojasi

Peruutusoikeus

 • Henkilötietojen käsittelyn perustuessa suostumukseesi sinulla on milloin

tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi. Potilastietoihin liittyen

palveluntarjoajalla on kuitenkin velvollisuus säilyttää tiettyjä henkilötietojasi. 

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

 • Sinulla on milloin tahansa oikeus tarkistaa, mitä tietoja olemme sinusta

keränneet, tai saada varmistus siitä, että rekisterissämme ei ole sinua koskevia

henkilötietoja.

Siirto-oikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää toimittamiensa tietojen siirtämistä toiselle

rekisterinpitäjälle tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Oikeus tulla unohdetuksi

 • Sinulla on oikeus tulla unohdetuksi. Poistamme kaikki meidän sinusta

keräämämme tiedot, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita

varten niitä alun perin kerättiin.

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen yllä mainittuihin oikeuksiisi, niin voit olla meihin

yhteydessä sähköpostitse: info@rokotepiste.fi. 

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi käsittelyn 1) tarkoituksen edellyttämän ajan tai 2) niin kauan kuin laki tai voimassa olevat asetukset edellyttävät tai 3) siihen asti, että saamme poistopyynnön. Säilytämme sinun tietojasi vain niin kauan, kuin se on tarpeen. Rokotuksiisi liittyvät tiedot säilytämme 12 vuoden ajan, mikä on lain asettama velvoite. Tämän jälkeen tiedot joko hävitetään tai tehdään tunnistamattomaksi muuttamalla ne peruuttamattomasti muotoon, josta yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa. 

Evästeselote

Muutokset rekisteriselosteeseemme