Yhteystiedot:

Potilasasiamiehenä toimii Mohamud Mohamed

Puh. +358 40 7708006 ma-pe klo 9-11:30 ja 13-15

Sähköposti: potilasasiamies@rokotepiste.fi

 


Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  • NEUVOA asiakas- ja potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa ja eri oikeuksien vireillepanossa  

  • AVUSTAA tarvittaessa mm. muistutuksen ja potilasvahinko-ilmoituksen tekemisessä 

  • TIEDOTTAA palvelunkäyttäjien oikeuksista  

  • TOIMIA tarvittaessa sovittelijana viranomaisen ja palvelunkäyttäjän välillä ja toimia muutoinkin palvelunkäyttäjien oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 

  •  SEURATA palvelunkäyttäjien oikeuksien ja aseman kehitystä