Farmaseutit voivat tarjota rokotuksia apteekeilla keväästä 2024 alkaen. Lausuntovaiheessa olevan asetusmuutoksen nojalla farmaseutit voivat toimia rokottajana yli 18-vuotiaille. Apteekki tarvitsee toimintaa varten mm. terveyspisteen ja vastuulääkärin. Rokotusten antamisen edellytyksenä on riittävä teoreettinen osaaminen rokottamisesta. Tämän lisäksi rokottavan farmaseutin tulee antaa näyttö rokotusten pistämisestä. Pistonäytön voi antaa esimerkiksi paikallisella terveyskeskuksella, tai yhteistyössä Rokotepisteen kanssa toimipisteillämme. Apteekin rokotustoiminnassa terveyspisteen vastuulääkärin tehtävänä on varmistaa, että rokottavien farmaseuttien rokotusosaaminen on riittävällä tasolla.

Farmaseutin rokotekoulutus

Farmaseutin rokotekoulutus koostuu teoriaosuudesta ja käytännön osuudesta. Teoriaosuuden voi suorittaa esimerkiksi verkko-opintoina. Rokotusten teoriakoulutuksia tarjoavat esimerkiksi:
 
 
Nämä koulutuskokonaisuudet antavat riittävät teoriavalmiudet toimia rokottajana terveydenhuollon yksikössä. Rokotepiste tarjoaa yhteistyöapteekeilleen myös omaa koulutusmateriaaliaan osana farmaseuttien rokotuskoulutusta. Tämän lisäksi useat lääkeyritykset tuottavat koulutusmateriaalia omiin lääkevalmisteisiinsa.
 
Käytännön osuus tarkoittaa pistotekniikan ja muiden käytännön taitojen harjoittelua. Käytännön pistotaitoja voi harjoitella esimerkiksi yhdessä kokeneemman rokottajan kanssa. 

Mitä rokottavan farmaseutin tulee osata?

Rokottavaan farmaseuttiin kohdistuu samat osaamisen vaatimukset kuin keneen tahansa muuhunkin rokotuksia antavaan terveysalan ammattilaiseen. Rokotusten antamisessa keskiössä on potilasturvallisuus. Jotta voi toimia rokottavana farmaseuttina, rokotuksista täytyy olla riittävä teoreettinen ja käytännön osaaminen.

Teoriataidot

Rokotusten teoriataidot liittyvät annettaviin lääkeaineisiin ja niiden mahdollisiin haittavaikutuksiin ja kontraindikaatioihin. Farmaseuteilla on koulutuksensa puolesta erinomainen valmius toimia rokottajana teoriataitojen suhteen. Omaa osaamistaan voi terävöittää esimerkiksi tutustumalla annettavien rokotteiden valmisteyhteenvetoihin. 

Rokotukset -sivullamme löytyy näppärät tiivistelmät yleisimmistä rokotuksista. Lisäksi THL:n Rokotteet A-Ö -sivulla on kattavasti tietoa rokotevalmisteista.

Käytännön taidot

Rokottamisen käytännön taidot liittyvät pääasiassa rokotustekniikkaan, aseptiikkaan sekä vuorovaikutukseen potilaiden kanssa. Rokotustekniikan keskiössä on oikeaoppinen pistotekniikka. Lähes kaikki rokotukset pistetään aikuisille olkalihakseen.

Rokotuksista tehdään kirjaus potilastietojärjestelmään, josta tiedot siirtyy OmaKanta-palveluun. Potilastietojärjestelmän käyttö on osa vaadittavia käytännön taitoja. Rokotepiste kouluttaa rokottaville farmaseuteilleen potilastietojärjestelmän ja rokotuksten rakenteisen kirjauksen.

Farmaseuttien rokotukset

Rokotepiste mahdollistaa farmaseuttien rokotetoiminnan aloituksen avaimet käteen -mallilla. Huolehdimme farmaseuttien rokotekoulutuksen lisäksi kaikista muista vaatimuksista, jotta apteekki voi tarjota rokotuksia asiakkailleen omalla henkilökunnallaan. Tarjoamme toiminnalle mm. vastuulääkärin, potilastietojärjestelmän ja huolehdimme tarvittavasta byrokratiasta.

Jaa tämä artikkeli

Uusimmat artikkelit

Ajankohtaista

Terveyspisteen perustaminen

Terveyspisteen Perustaminen: Avain Onnistuneeseen Apteekkipalveluun Terveyspiste tuo apteekkiisi kokonaisvaltaisen terveyspalvelun konseptin, joka erottuu kilpailijoista tarjoamalla matalan kynnyksen terveyspalveluita suoraan asiakkaillesi. Terveyspisteessä asiakkaasi voivat nauttia monipuolisista

Ajankohtaista

Farmaseuttien rokotekoulutus

Farmaseutit voivat tarjota rokotuksia apteekeilla keväästä 2024 alkaen. Lausuntovaiheessa olevan asetusmuutoksen nojalla farmaseutit voivat toimia rokottajana yli 18-vuotiaille. Apteekki tarvitsee toimintaa varten mm. terveyspisteen ja vastuulääkärin. Rokotusten